ennlhupl

Dochters en Faciliteiten

Een groot logistiek netwerk, met een groeiend aantal bestemmingen, stelt Cefetra in staat diverse vrachtcombinaties te maken en langs deze weg logistieke flexibiliteit en kostprijsvoordelen te realiseren.

Lees verder

Mondiale originatie

Cefetra verscheept grondstoffen van over de hele wereld en beheerd van a tot z de logistiek vanaf de productielocatie, via transport over zee, verscheping in de landen van bestemming tot aan levering bij de klant.

Lees verder

QLINK

De unieke Cefetra QLINK formule, garandeert Cefetra's toegevoegde waarde in  termen van Quality, Logitiek, Informatie, een wereldwijd Netwerk en Kennis van specifieke markten in elk detail van het supply chain proces.

Lees verder

Duurzaamheid

Cefetra streeft er naar om samen met ketenpartners te bewerkstelligen dat de verbouw en de productie van grondstoffen onder ecologisch en maatschappelijk verantwoorde omstandigheden plaatsvinden.

Lees verder

Strategie

Cefetra ziet het als haar taak om gecombineerde volumes te facliliteren aan de vraagzijde. Dit gecombineerde volume staat aan de basis van waaruit Cefetra supply chains kan vormen met haar leveranciers.

Lees verder

Cefetra

Efficiënt in het combineren van transport volumes en altijd inspelend op nieuwe ontwikkelingen wat betreft duurzaamheid, voedselveiligheid, risicomanagement en kwaliteitseisen door de keten heen.

Lees verder